Logotypy projektu - Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
BFI/CSM/80306/6220/1207/210
Okres realizacji:
27/07/2018 - 31/12/2018
Wartość projektu:
2700000,00
Procent wydatkowania środków:
100
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Kierownik Projektu
michal.marek
Komitet sterujący
prof. Dariusz Nowak
prof. Janusz Piekarski
dr Jacek Grabowski