Logotypy projektu - Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer umowy:
POIS.01.03.01-00-0004/22-00
Akronim:
CKD-GT
Okres realizacji:
17/10/2022 - 31/12/2023
Wartość projektu:
93 000 000,00
Wartość dofinansowania:
76 000 000,00
Cel główny

Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką termomodernizację budynku A1 kompleksu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

Cel szczegółowy
-zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej,
-zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach sektora publicznego (głęboka termomodernizacja budynku A1 i montaż OZE),
-poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, związane z niższym zużyciem energii w budynku,
-poprawa stanu środowiska w skali lokalnej,
-wykorzystanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania energią w budynku,
-poprawa komfortu użytkowania budynku.

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Komitet sterujący
Mgr Michał Marek
Kierownik Projektu więcej zamknij