Logotypy projektu - Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Głęboka termomodernizacja strategicznego budynku kampusu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Program:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Numer umowy:
POIS.01.03.01-00-0004/22-00
Akronim:
CKD-GT
Okres realizacji:
17/10/2022 - 31/12/2023
Wartość projektu:
88 049 381,26
Wartość dofinansowania:
76 000 000,00
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Realizacja projektu przyczynia się do wzrostu efektywności energetycznej budynku poprzez głęboką termomodernizację budynku A1 kompleksu Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

Cel szczegółowy
 • zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynkach użyteczności publicznej,
 • zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach sektora publicznego (głęboka termomodernizacja budynku A1 i montaż OZE),
 • poprawa jakości powietrza przez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, związane z niższym zużyciem energii w budynku,
 • poprawa stanu środowiska w skali lokalnej,
 • wykorzystanie inteligentnych systemów monitorowania i zarządzania energią w budynku,
 • poprawa komfortu użytkowania budynku.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Projekt obejmuje termomodernizacje budynku A1 CKD na którą składa się:

 • termomodernizacja elewacji wraz z wymianą okien i drzwi oraz dociepleniem fundamentów,
 • wymianę oświetlenia na LED,
 • rozbudowanie BMS,
 • zainstalowanie pomp ciepła dla ciepłej wody użytkowej,
 • zamontowanie instalacji fotowoltaicznej.
Osoby realizujące projekt
Kierownik Projektu
Michał Marek
Komitet sterujący
Dr Jacek Grabowski
Przewodniczący
Lidia Solecka
Wsparcie projektu

Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 • Katarzyna Szałowska – Asystent Kierownika Projektu
 • Włodzimierz Nowosielski – Koordynator merytoryczny
 • Magdalena Krynke – Specjalista ds. monitorowania realizacji celów
 • Mateusz Szymczyk – Obsługa rozliczeń z NFOŚiGW
 • Milena Gierczak – Obsługa administracyjna obiektu
 • Tomasz Nowak – BIM Manager
 • Aneta Massarnowska – Obsługa finansowo – księgowo – płacowej
 • Iwona Obłąk – Obsługa finansowo – księgowo – płacowej
 • Agnieszka Ledzion – Obsługa finansowo – księgowo – płacowej
 • Elżbieta Włodarczyk-Jeżyna – Obsługa kadrowa
 • Janusz Kokoszko – Obsługa zamówień publicznych
 • Jarosław Wyszomirski – Obsługa zamówień publicznych

Ze strony Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

 • Błaszczyk Katarzyna – Inspektor ds. płac i zasiłków
 • Błaszczyk Monika – Inspektor ds. księgowo-finansowych
 • Dorman – Okońska Paulina – Radca Prawny
 • Drożdż Paulina – Kierownik sekcji inwestycji
 • Frączkowska Ewa – Z-ca Dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych
 • Jarosz Katarzyna – Specj.ds. osobowo-socjalnych
 • Płoszajska Renata – Główny księgowy
 • Świątek Sławomir – Koordynator ds. nadzoru technicznego
 • Wargowiak Krystyna – Pełnomocnik Z-cy Dyrektora ds. eksploatacyjno – technicznych CKD

Zespół ds. budowy:

 • Łukasz Dudek – Koordynator zespołu
 • Łukasz Liberek
 • Robert Ptaszyński
 • Lidia Kowalczyk
 • Magdalena Tołłoczko
 • Zbigniew Borecki
 • Krzysztof Szteleblak
 • Grzegorz Gozdalski

Jeżeli chcesz zgłosić nieprawidłowość w projektach POIS, postępuj zgodnie z informacjami zawartymi na stronie: