Tytuł projektu: Poprawa jakości kształcenia i wzrost konkurencyjności Uczelni dla potrzeb Międzywydziałowej Katedry Anatomii i Histologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
Umowa z MZ na finansowanie BFI/UMŁ/80306/6220/1207/1084
Okres realizacji:
01/08/2015 - 31/12/2018
Wartość projektu:
29282000,00
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
96 %

Stopień realizacji projektu

96%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Maciej Michalak
więcej zamknij