Logotypy projektu - Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-etap 4

Tytuł projektu: Termomodernizacja wybranych budynków Uniwersytetu Medycznego w Łodzi-etap 4

Dane projektu

Numer umowy:
RPLD.04.02.02-10-0070/19
Okres realizacji:
24/10/2017 - 31/12/2022
Wartość projektu:
9938813,40
Wartość dofinansowania:
6011280,31
Procent wydatkowania środków:
0%
Cel główny

Celem projektu jest: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zmniejszenie strat ciepła i zapotrzebowania na energię budynków, redukcja emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, optymalizacja kosztów eksploatacji.

Stopień realizacji projektu

0%
Opis projektu

Celem bezpośrednim jest poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Umed w Łodzi poprzez termomodernizację budynków. Przedmiotem projektu jest wykonanie prac  termomodernizacyjnych dla 3 budynków (hala sportowa, basen, budynek dydaktyczny). Przedmiot projektu zakłada wykorzystanie technologii ograniczającej emisje zanieczyszczeń do powietrza.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Tomasz Jasiński
więcej zamknij
Komitet sterujący
Agnieszka Barczyńska
więcej zamknij
Katarzyna Sufleta
więcej zamknij
Marcin Morawski
więcej zamknij
Wioleta Komorowska
więcej zamknij