Logotypy projektu - Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.05.03.00-00-0012/15
Akronim:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji:
01/02/2016 - 30/09/2021
Wartość projektu:
33568532,83
Procent wydatkowania środków:
87,45%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
92.84 %
Cel główny

Podniesienie jakości kształcenia kadry medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów poprzez realizację programów rozwojowych z wykorzystaniem nowopowstałego Centrum Symulacji Medycznych.

Cel szczegółowy
  • Stworzenie Centrum Symulacji Medycznych,
  • Stworzenie programu rozwojowego uczelni,
  • Wzrost kompetencji studentów,
  • Wzrost kompetencji kadry akademickiej,
  • Intensyfikacja współpracy z innymi uczelniami medycznymi.

Stopień realizacji projektu

92.84%
Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie Centrum Symulacji Medycznych (CSM) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, które będzie istotnym narzędziem dydaktycznym w kształceniu przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Realizacja projektu wpisuje się w długofalowy program zagospodarowania i wykorzystania istniejącej struktury Szpitala CKD UM przy ul. Pomorskiej (przybliżona powierzchnia użytkowa 2 400 m2).

Główną ideą CSM będzie wspólny trening zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy przedszpitalnej, poprzez szpitalny oddział ratunkowy, salę operacyjną, poszczególne oddziały szpitalne oraz pracownie doskonalenia zawodowego dla studentów, lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Rozwiązanie takie prowadzi „pacjenta” – konkretny przypadek kliniczny, przez symulowany system opieki zdrowotnej, a także umożliwia interdyscyplinarny trening różnych specjalizacji medycznych.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Mgr Michał Marek
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. Dariusz Nowak
więcej zamknij
prof. Janusz Piekarski
więcej zamknij
dr Jacek Grabowski
więcej zamknij