Tytuł projektu: Doktorat Wdrożeniowy we współpracy z Mabion S.A

Dane projektu

Numer umowy:
DWD/4/16/2020
Okres realizacji:
01/10/2020 - 31/10/2024
Wartość projektu:
648154,72
Wartość dofinansowania:
648154,72
Cel główny

Celem projektu jest realizacja oraz obrona pracy doktorskiej we współpracy z Mabion S.A., której wyniki stanowić będą rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, w taki sposób, aby powstałe rozwiązanie można było wdrożyć w działalności przedsiębiorcy. W ramach projektu realizowane są 2 prace doktorskie:

  1. Opracowanie metod badawczych do oceny immunogenności rekombinowanych białek terapeutycznych w technologii mikroprzepływowej Gyrolab.
  2. Użyteczność metod spektrometrii mas w rozwoju i kontroli jakości leków biopodobnych na przykładzie terapeutycznych przeciwciał monoklonalnych.

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
dr hab. n.med. Tadeusz Pietrucha
więcej zamknij