Tytuł projektu: Doktorat Wdrożeniowy we współpracy z Roche Sp. z o.o.

Dane projektu

Numer umowy:
0047/DW/2018/02
Okres realizacji:
01/10/2018 - 31/10/2022
Wartość projektu:
511560,00
Wartość dofinansowania:
511560,00
Procent wydatkowania środków:
50%
Cel główny

Celem projektu jest realizacja oraz obrona pracy doktorskiej we współpracy z Roche Sp. z o.o., której wyniki stanowić będą rozwiązanie oryginalnego problemu naukowego, w taki sposób, aby powstałe rozwiązanie można było wdrożyć w działalności przedsiębiorcy. W ramach projektu realizowane są 3 prace doktorskie:

  1. Monitorowanie chorób śródmiąższowych przy zastosowaniu telemedycyny w celu poprawy wyników leczenia i opieki nad pacjentem.
  2. Personalizacja terapii niewydolności serca w oparciu o ocenę farmakoekonomiczną i wykorzystanie cyfrowych rozwiązań technologicznych.
  3. Dynamika procesów nowotworowych – nowe metody obrazowania i leczenia raka jelita grubego i trzustki.

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
prof. dr hab. n.med. Jakub Fichna
więcej zamknij