Logotypy projektu - EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostoswany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030

Tytuł projektu: EDUMED_SENIOR – nowy kierunek studiów licencjackich w zakresie koordynowanej opieki senioralnej dostoswany do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-N129/16
Akronim:
Zakład Socjologii
Okres realizacji:
01/03/2017 - 31/12/2020
Wartość projektu:
754875,00
Procent wydatkowania środków:
49,49%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
60 %

Uwagi:

Działanie 3.1 POWER
Cel główny

Podniesienie kompetencji 36 studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (WNoZ) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM) w zakresie koordynowanej opieki senioralnej (KOS) przez realizację nowego kierunku studiów licencjackich (studia dualne) dostosowane do potrzeb regionu łódzkiego zdefiniowanych w RSI LORIS 2030, w okresie do 30.09.2020

Cel szczegółowy

1. Wzmocnienie kompetencji zawodowych uczestników, w tym osób z małych miejscowości
2. Wzmocnienie kompetencji miękkich
3. Wzrost liczby zajęć praktycznych
4. Intensyfikacja współpracy z pracodawcami i otoczeniem społeczno-gospodarczym
5. Wzrost aktywizacji uczesników projektu w zakresie dalszej edukacji i zatrudnienia

Stopień realizacji projektu

60%
Opis projektu

Projekt zakłada uruchomienie i realizację nowego kierunku studiów dziennych licencjackich Koordynowana Opieka Senioralna. W projekcie realizaowane są następujące Zadania:
1. Opracowanie programu studiów we współpracy z pracodawcami
2. Wdrożenie nowego kierunku studiów-zajęcia teoretyczne dla studentów realizowane we współpracy z pracodawcami
3. Wdrożenie nowego kierunku studiów-zajęcia warsztatowe i projektowe dla studentów we współpracy z pracodawcami
4. Seminaria i ćwiczenia realizowane we współpracy z pracodawcami

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Dr n.hum. Agnieszka Pawlak
więcej zamknij
Komitet sterujący
prof. dr prof. n.med. Dariusz Nowak
więcej zamknij
dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko
więcej zamknij
Wojciech Kosakowski
więcej zamknij