Logotypy projektu - InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Tytuł projektu: InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.02.00-00-I027/16
Okres realizacji:
01/10/2017 - 30/09/2022
Wartość projektu:
3350170,80
Procent wydatkowania środków:
23%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
33 %
Cel główny

Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich przez opracowanie interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Stopień realizacji projektu

33%
Opis projektu
Cel projektu osiągnięty przez utworzenie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia. Będzie to pierwszy program studiów doktoranckich w Polsce, który uwzględnia efekty kształcenia z dziedzin nauk medycznych i o zdrowiu, ekonomicznych, prawnych, społecznych i technicznych. Po zakończeniu toku studiów absolwent będzie w pełni przygotowany do kompleksowego zarządzania placówką/jednostką zdrowotną.

Zakładane Rezultaty Projektu:

  1. 19 (14K 5M) absolwentów programów studiów doktoranckich dofinansowanych ze środków EFS
  2. 30 (22K 8M) osób, które uzyskały kompetencje w wyniku uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu
  3. 30 (22K 8M) osób, które uzyskały kompetencje w wyniku uczestnictwa w wizytach studyjnych realizowanych w ramach Projektu
  4. 30 (22K 8M) osób, które uzyskały kompetencje w wyniku uczestnictwa w praktykach realizowanych w ramach Projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. Michał Marczak
więcej zamknij
Komitet sterujący
dr Jacek Grabowski
więcej zamknij
prof. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
więcej zamknij
dr Andrzej Śliwczyński
więcej zamknij