Logotypy projektu - „Jak działa Człowiek” – seria filmów popularyzujących nauki medyczne”

Tytuł projektu: „Jak działa Człowiek” – seria filmów popularyzujących nauki medyczne”

Dane projektu

Numer umowy:
SONP/SP/467343/2020
Okres realizacji:
01/01/2020 - 30/06/2021
Wartość projektu:
320444,71
Wartość dofinansowania:
288400,24
Procent wydatkowania środków:
71%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
81.9 %
Cel główny

Głównym celem projektu jest: efektywna popularyzacja nauk medycznych i około medycznych przekazywanych w przystępnej i ciekawej formie, krótkich filmów edukacyjnych stanowiących serię programów popularno – naukowych opracowanych we współpracy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dr Tomaszem Rożkiem – fizykiem medycznym i dziennikarzem naukowym, jednym z najbardziej znanych polskich popularyzatorów nauki. Laureatem wielu nagród dziennikarskich, autorem książek, artykułów prasowych i filmów poruszających tematy naukowe a także autorem programów telewizyjnych (m.in. Sonda 2) oraz audycji radiowych (m.in. audycji „Pytania z kosmosu” w Trzecim Programie Polskiego Radia).

Odbiorcą treści zawartych w filmach może być każdy, zarówno dorosły, którego zainteresuje tematyka bo dotycząca mechanizmów funkcjonowania człowieka, – struktury układów, funkcji narządów i rozwiązań jakie znajdują się w naszym ciele, w kontekście prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi badań naukowych.

Do ich realizacji zostaną wykorzystane nagrania filmowe zarejestrowane w ultra nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CSM).

W ramach projektu zostanie przygotowanych i wyemitowanych14 filmów popularnonaukowych i 8 filmów animowanych o charakterze edukacyjnym dla dzieci w wieku 5-8 lat.

Stopień realizacji projektu

81.9%
Opis projektu

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu popularyzację nauki lub promocję sportu akademickiego oraz projektów związanych z utrzymaniem zasobów bibliotecznych o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Joanna Milczarek
więcej zamknij