Logotypy projektu - Najlepszy z najlepszych 3.0  Przewlekła, nawracająca hipoksemia jako czynnik ryzyka zaburzeń metabolicznych u pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny

Tytuł projektu: Najlepszy z najlepszych 3.0 Przewlekła, nawracająca hipoksemia jako czynnik ryzyka zaburzeń metabolicznych u pacjentów cierpiących na obturacyjny bezdech senny

Dane projektu

Numer umowy:
MNiSW/2019/180/DiR/NN3
Okres realizacji:
01/08/2018 - 31/05/2019
Wartość projektu:
76230,00
Procent wydatkowania środków:
47,82%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Celem badania jest poznanie jednego z potencjalnych szlaków patogenetycznych powstawania insulinooporności u pacjentów z zespołem OBS na podstawie określenia zależności pomiędzy przewlekłą, nawracającą hipoksją, a rozwojem insulinooporności na poziomie molekularnym.

Celem badania było poznanie jednego z potencjalnych szlaków patogenetycznych powstawania zaburzeń metabolicznych w tym, insulinooporności u pacjentów z zespołem OBS na podstawie określenia zależności pomiędzy przewlekłą, nawracającą hipoksją, a rozwojem insulinooporności na poziomie molekularnym. W tym celu w badaniu przekrojowym zbadane zostaną zależności pomiędzy ekspresją HIF-1, a zmiennymi polisomnograficznymi (nasilenie zespołu OBS (AHI), parametrami desaturacji krwi obwodowej (minimalna saturacja, średnia saturacja w czasie desaturacji oraz wskaźnik desaturacji w nocy)) oraz dobowa zmienność ekspresji HIF-1 (przed snem i po wybudzeniu). Ponadto, w obserwacyjnym badaniu prospektywnym oceniony zostanie wpływ leczenia CPAP w grupie pacjentów z rozpoznanym OBS w stopniu ciężkim na zaburzenia metaboliczne, w tym insulinooporność oraz niedotlenienie kliniczne i laboratoryjne. W badaniu pacjenci będą kontrolą sami dla siebie (próby powiązane), co ma na celu wykluczenie wpływu innych zmiennych, przede wszystkim otyłości, na zaburzenia metaboliczne.

Zastosowane metody obejmowały wywiad i przedmiotowe badanie lekarskie, badania: bodypledyzmografii, pulsoksymetrii, nocnej polisomnografii, nocnej polisomnografii z aparatem CPAP, metod biologii molekularnej (ocenę̨ ekspresji HIF-1, w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej metodą qRT-PCR), biochemiczne testy immunoenzymatyczne (ELISA – do oceny stężenia HIF-1, adropina, iryzyna) oraz badania laboratoryjne krwi obwodowej (stężenie glukozy i insuliny – w celu wyznaczenia HOMA-IR).

Przedstawiony we wniosku projekt jest pierwszym badaniem naukowym obejmującym ocenę ekspresji i stężenia białka HIF-1 u pacjentów z zespołem OBS. Dane literaturowe ograniczone są do modeli komórkowych i zwierzęcych na których pokazano, że sztucznie wywołana nocna hipoksja jest przyczyną wzrostu ekspresji HIF-1, a następstwem tego nasilenie insulinooporności.

Wyniki uzyskane w ramach kolejnych etapów badania zostaną zaprezentowane na międzynarodowych konferencjach, zarówno studenckich (zadanie nr 1 i 2), jak i profesjonalnych-lekarskich (zadanie nr 3 i 4). „YES (Young European Scientist Meeting) Meeting” (zadanie nr 1) oraz „AIMS (Annual International (Bio)Medical Students) Meeting” (zadanie nr 2) są jednymi z największych konferencji studenckich w Europie i na świecie. Umożliwiają studentom prowadzącym badania związane z szerokorozumianą tematyką biomedyczną, na prezentacje wyników w specjalistycznych sesjach. „Sleep and Breathing” (zadanie nr. 3) jest konferencją współorganizowaną prze Europejskie Towarzystwo Pulmonologicznej i Europejskie Towarzystwo Badań Snu i jest dedykowane zaburzeniom oddychania w trakcie snu. Praca badawcza prowadzona w ramach projektu idealnie wpisuje się w tematykę konferencji. „ATS International Conference” (zadanie nr 4) jest jedną z najbardziej prestiżowych zajmującą się tematyką pulmonologiczną. Corocznie jest organizowana przez Amerykańskie Towarzystwo Klatki Piersiowej. Kolejność prezentacji konferencji została ustalana w kontekście narastającego ich prestiżu, w celu wykorzystania doświadczenia z prezentowania prac na kolejnych wydarzeniach. Ponadto, wyniki badania zostaną opublikowane w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
więcej zamknij