Tytuł projektu: Nowoczesne udostępnianie i promocja starych druków medycznych

Dane projektu

Okres realizacji:
01/07/2020 - 30/04/2021
Wartość projektu:
118800,00
Wartość dofinansowania:
105600,00
Cel główny

Celem projektu jest utrzymanie zasobów bibliotecznych Centrum Informatyczno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CIB) o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa ich opracowaniu i udostepnieniu w postaci elektronicznej, rozpropagowanie kolekcji starodruków jej wartości historycznej oraz artystycznej, poszerzenie grono odbiorów oraz stworzenie otwartego dostęp do zbiorów unikatowych i dotychczas niedostępnych dla użytkowników biblioteki.

Stopień realizacji projektu

%
Opis projektu

Projekt polega na opracowaniu starodruków według nowego standardu katalogowania RDA i umieszczeniu ich w centralnym katalogu zbiorów polskich bibliotek naukowych (NUKAT). Dzięki temu zostanie stworzone efektywne narzędzie usprawniające odnalezienie poszukiwanego tytułu. Każdy tytuł opisany będzie przez wyszkolonych pracowników posługujących się do opisu formatem rekordu bibliograficznego MARC 21 dla starego druku. Każdy z opisów będzie widoczny w międzynarodowym katalogu OCLC. Spośród 11 bibliotek medycznych w Polsce wprowadzających opisy bibliograficzne, żadna z tych instytucji dotychczas nie zamieściła pełnych danych o zbiorze starodruków. Otwarcie dostępu do zbiorów dotychczas niedostępnych przyczyni się do zapoczątkowania prac naukowo-badawczych z zakresu historii książki medycznej w Polsce.

Efekty projektu zostaną wzmocnione przez zaprezentowanie ich w nowoczesnej formie pokazu wizualnego „Wirtualny spacer po starodrukach”. Aplikacja osadzona na serwerze Wnioskodawcy, stanie się zarówno formą promocji bezpośredniej posiadanych zasobów ze względu na swoja atrakcyjność wizualną, jak i docelowo, źródłem udostępniania pośredniego.

Rezultaty projektu: skatalogowane wg standardu katalogowania RDA 50 szt. starodruków i udostępnienie w centralnym katalogu NUKAT, zdigitalizowanie 200 szt. grafik ze starodruków, przygotowanie pokazu wirtualnego „Wirtualny spacer po starodrukach”.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr inż Witold Kozakiewicz
więcej zamknij