Logotypy projektu - Operacja – Integracja! Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tytuł projektu: Operacja – Integracja! Zintegrowany Program Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.05.00-00-z065/17
Akronim:
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Okres realizacji:
01/01/2018 - 31/12/2021
Wartość projektu:
11851307,93
Procent wydatkowania środków:
39.23%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
35.58 %

Uwagi:

Strona internetowa projektu: operacjaintegracja.umed.pl
Cel główny

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i kadry zarządzającej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych oraz stworzenie Zintegrowanego Programu Uczelni (ZPU) dostosowanego do potrzeb społeczno-gospodarczych w zakresie zarządzania procesem kształcenia na poziomie wyższym oraz procesami wsparcia, w tym rozwoju kompetencji pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Cel szczegółowy

Realizacja projektu przyczyni się do:
1. modyfikacji programu nauczania w zależności od zdefiniowanych potrzeb poszczególnych kierunków objętych wsparciem-dostosowane do wymagań otoczenia społeczno – gospodarczych,
2. stworzenie nowego kierunku studiów,
3. organizacji szkoleń, warsztatów, wizyty studyjnej, zajęć projektowych podnoszących kompetencje studentów i kadry Uniwersytetu Medycznego,
4. organizacji staży zawodowych podnoszących doświadczenie zawodowe studentów,
5. optymalizacja procesów zarządzania Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Stopień realizacji projektu

35.58%
Opis projektu

Realziacja projektu obejmuje: 1. modyfikację programu nauczania na kierunku: lekarskim Wydziału Lekarskiego (IV – VIrok studiów), lekarskim Wydziału Wojskowo – Lekarskim (IV – VI rok studiów), lekarsko – dentystycznym ( III – V rok studiów), techniki dentystyczne (I – III rok studiów I stopnia) oraz elektroradiologia ( I – III rok studiów I stopnia); 2. utworzonie nowy kierunek – elektroradiologia II stopnia; 3. spersonalizowaną pod kierunek ofertę działań dodatkowych obejmujacych m. in. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, zajecia projektowe w formie MINIGRANTÓW, staże ( dotyczy stutdentów z kierunków lekarskich z naboru 2015/2016, kierunku lekarsko – dentystycznego z naboru 2016/2017, technik dentystycznych i elektroradiologii z naboru 2018/2019 ); 4. wprowadzenie rozwiązań usprawniajacych zarządzanie Uczelnią; 5. szkolenia dedykowane kadrze dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej Uczelnią.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
więcej zamknij
Komitet sterujący
Dariusz Nowak
więcej zamknij
Jacek Grabowski
więcej zamknij
Justyna Wojtczak
więcej zamknij