Logotypy projektu - Studiujesz – Pracujesz 2! – Program wysokiej jakości staży zawodowych dla studentów Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy.

Tytuł projektu: Studiujesz – Pracujesz 2! – Program wysokiej jakości staży zawodowych dla studentów Ratownictwa Medycznego, Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy.

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-S062/17
Akronim:
Biuro Obsługi Studiów
Okres realizacji:
01/01/2018 - 31/12/2019
Wartość projektu:
4061196,25
Procent wydatkowania środków:
85,41%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %
Cel główny

Podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dwóch ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach o profilu praktycznym, poprzez realizację wysokiej jakości krajowych staży zawodowych dla studentów.

Cel szczegółowy
  • Ukształtowanie kompetencji studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w procesie kształcenia na skutek realizacji stażu- programy staży opracowane w oparciu o kierunkowe efekty kształcenia,
  • Zwiększenie szans na zatrudnienie przez realizację staży i zdobycie doświadczenia zwodowego przez studentów,
  • Wzmocnienie współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-biznesowym–umowy o współpracy,
  • Ugruntowanie dotychczasowej współpracy z pracodawcami, wzmocnienie systemu wysokojakościowych staży zawodowych.

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu

Projekt obejmuje realizację wysokospecjalistycznych staży krajowych dla studentów w placówkach medycznych i w placówkach ochrony zdrowia. Zakres przedmiotowy staży związany jest bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewnia ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. Program stażu jest zgodny z Zaleceniami Rady z 10.03.2014 w sprawie ram jakości staży i zapewnia studentowi zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Dobór kandydatów na staże odbywa się za pomocą określenia profilu kompetencyjnego kandydata i oczekiwań pracodawcy. Staże są na bieżąco monitorowane przez uczelnię pod kątem zgodności z założeniami programu, a także badania satysfakcji studentów i pracodawców.

Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Justyna Wojtczak
więcej zamknij
Komitet sterujący
dr n. med. Jacek Grabowski
więcej zamknij
prof. dr hab. n.med. Małgorzata Wągrowska-Danilewicz
więcej zamknij
prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski
więcej zamknij