Logotypy projektu - Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy.

Tytuł projektu: Studiujesz – Pracujesz! Program staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa oraz rynku pracy.

Dane projektu

Numer umowy:
POWR.03.01.00-00-S210/15
Okres realizacji:
01/05/2016 - 30/04/2018
Wartość projektu:
1 291 380,00
Procent wydatkowania środków:
100%
Stopień zaawansowania realizacji działań merytorycznych (w %):
100 %

Stopień realizacji projektu

100%
Opis projektu
Osoby realizujące projekt
Koordynator Merytoryczny
mgr Justyna Wojtczak
więcej zamknij